EFT

Emotional Freedom Techniques

V českém jazyce se tato zkratka překládá jako „technika emoční svobody“. Jedná se o techniku založenou na poklepu vybraných akupunkturních bodů na obličeji a horní části těla a zaměření pozornosti na probíhající děje v těle a jejich slovního popisu.

Tuto techniku lze použít v rámci sezení s terapeutem EFT, ale stejně tak se ji každý může naučit a využívat ji v prostředí domova k vlastní práci na sobě.

 

Jednotlivé body jsou poklepávány podle schématu. Jejich pořadí je dané a naučíte se jej v jednotlivých videích nebo na individuálním sezení.

Klient si vybere, na jakou svoji záležitost chce postup EFT využít. Podle toho se pak zvolí slovní popis této záležitosti, popis tělesných symptomů s tím spojených myšlenek, které se k danému tématu vztahují.

Z mých zkušeností je při této práci velmi zásadní postoj, který máme k dané záležitosti (problému) a se kterým celý proces procházíme. Ten vám taktéž zpřístupním a vysvětlím na individuálním sezení nebo si jej pustíte ve videu.

Individuální konzultace

Na individuálním setkání vás provedu celým procesem a pomohu vám najít vhodnou cestu k pochopení, přijetí a uvolnění emočních bloků a mentálních vzorců, které se na vašem současném problému spolupodílí.

Individuální sezení si můžete rezervovat telefonicky na čísle 737 770 520 či e-mailem (martina.prich@gmail.com).

Cena za jedno sezení  je 800,- Kč. Jeho délka se pohybuje od 60-ti – do 80-ti minut.

Jednodenní kurz EFT

Pro ty z vás, co se chcete zabývat prací na svých emočních vzorcích a programech sami, v klidu a zázemí domova, nabízím jednodenní kurz EFT, na kterém se naučíte celý základní postup jak pracovat s technikou poklepávání na sobě či svých blízkých , získáte praktický zážitek a další tipy na využití poklepávání v běžném životě.

Kurz je vyvážený po teoretické i praktické stránce. Probíhá v malém počtu (6 -10 lidí), od 10.00 do 16 h. s krátkou pauzou na oběd. Jeho cena je 1600,- Kč.

Pro přihlášení na kurz mi napište na mail: martina.prich@gmail.com

Nejbližší kurz se koná: 21. 3. 2020