Základní kurz EFT

Technika EFT je velmi efektivním nástrojem k práci na svých emocích, na svých přesvědčeních, postojích, které nám brání žít tak, abychom cítili klid, naplnění, spokojenost. Tento kurz je zaměřen na naučení se této techniky EFT. Povíme si, jak naše psychika pracuje a jak se projevuje na tělesné úrovni. Věnuji se vysvětlení procesů, které se dějí na energetické a neurologické úrovni při aplikaci EFT metody. Prakticky si proces "vyťukávání " vyzkoušíte a naučíte se jednoduchý postup, jak s pomocí EFT uvolňovat své emoce, jak pracovat se sými myšlenkami, jak uvolňovt fyzické napětí a "bolesti". EFT je pomůcka, kterou budete mít stále "po ruce" a která vám může pomoci udržet či obnovit tělesné a psychické zdraví!
Kurz i metoda EFT je vhodná jak pro úplné začátečníky na cestě osobního poznávání, tak i pro zkušené a letité "praktiky".

Velmi se těším na setkání s vámi!

Termín konání, cenu a další info najdete zde.

Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečností. Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven emocionálnímu zatížení.