Rozšířený kurz EFT 

V základním kurzu se účastníci naučí používat techniku EFT obecně. Tento druhý den je určen pro konkrténí práci na základní oblasti našeho života a tou jsou vztahy k rodičům. Vztah kk matce a otci a to, co se v průběhu dětství zapsalo do naší "energetické" paměti, má určující vliv na všechny naše další životní vztahy - s partnery a vlastními dětmi, vztah k životu, k Bohu, k penězům aj. Ze vztahu s našimi rodiči se taktéž vytváří naše sebepojetí. To je to, co si myslíme, že jsme, jak k sobě hovoříme, jak se sami cítíme, jak si nastavujeme hranice, jak získáváme lásku, jak na sebe nazíráme, co si o sobě myslíme aj.. Jsou to pojmy jako sebehodnota, sebeúcta, sebeláska. Když mají lidé s touto oblastí problém, vnímají to jako "nízké sebevědomí". Zaměříme se na  uvědomování si svých programů, nastavení, přesvědčení, které si v sobě neseme z těchto dvou základních vztahů (otec - matka)  a pak je v malé skupince budeme společně "očišťovat" z našich energetických záznamů. Naučíme se, jak lze své podvědomé programy "uvidět", jak je můžete dešifrovat pomocí EFT a pak je proměňovat. K tomu, abyste si uměli vytvořit to správné nastavení pro život, je třeba "určitým způsobem o sobě uvažovat". Na to se budu po celý den zaměřovat a pomohu vám k jeho osvojení.

Velmi se těším na setkání s vámi!

Termín konání, cenu a další info najdete zde.

Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečností. Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven emocionálnímu zatížení.