Můj příběh

Jmenuji se Martina Přichystalová. Jsem matkou dvou dospívajících dcer, vystudovaná psycholožka, kterou baví život a práce s lidmi. Fascinuje mě lidská psychika, spiritualita a  propojení moderní vědeckých poznatků a starých východních duchovních směrů.

Vyrůstala jsem ještě v době komunismu, na maloměstě, v běžné rodině a klasické škole.  Bavila mě hudba, zpěv, četba a všechny rukodělné tvořivé činnosti. Vystudovala jsem proto střední pedagogickou školu. Po pár letech, kdy jsem ochutnala život a i jiné pracovní profese, jsem se rozhodla vystudovat psychologii. Od té doby se věnuji školní psychologii a zároveň hledání cest k práci s lidskou myslí, psychikou a spiritualitou.

Můj vývoj probíhal navenek zcela běžně, nepotkaly mě žádné tragédie ani těžká traumata, vyrostla jsem v úplné rodině s aktivními vztahy s širší rodinou. Přesto se u mě, jako u mnoha dalších lidí, v době dospívání a později i na základě životních událostí, rozvinuly pocity méněcennosti, úzkosti, obavy a strachy mnoha podob – z budoucnosti, z úspěchu i z neúspěchu, z neznámého, ze selhání.  Na to se připojila snaha o dokonalost, zvýšená sebekontrolu, trvalá připravenost reagovat a okolní výzvy a z toho plynoucí neschopnost se uvolnit.

Ovšem největší výzvy v mém životě se týkaly nalezení vlastní sebeúcty, sebehodnoty a sebelásky.  Nalezení způsobu, jak se cítit dobře, mít sama ze sebe dobrý pocit, udržovat a hlavně vnímat své hranice a umět je ochránit, to bylo moje velké vítězství. Na mé cestě sebepoznáním a léčením dysfunkčních „vzorců“ mě provázela a pomáhala jedna zajímavá technika.

Setkání s EFT (Emotional Freedom Technique)

V roce 2007 jsem absolvovala jsem  základní kurz EFT a zjistila, že tato „zvláštní technika“ mi pomáhá. Duševním světem jsem se již nějakou dobu zabývala a tak jsem věděla, že se mnoho věcí v mém životě děje na základě mého emočního nastavení  a přesvědčení o sobě samé a o okolním světě. Že je to základ, na kterém si vytvářím životní situace a vědomě (většinou však nevědomě) si tak utvářím i své životní zkušenosti. Sebepozorováním jsem se naučila identifikovat  dysfunkční vzorce a přesvědčení v mém podvědomí a díky EFT jsem  se od nich postupně  osvobozovala. Setkání s technikou EFT a její praktické používání se tak pro mě stalo významnou cestou k vlastní proměně.

Absolvovala jsem několik kurzů EFT u zahraničních lektorů. Studovala jsem dostupné znalosti a poznatky moderní vědy o fungování mozku, kvantové fyziky a neurobiologie. Nejvíce se však věnuji emočním nastavením, mentálním vzorcům a léčbou traumat.

Po zásadních změnách ve svém vnitřním dušením světě, jsem začala jsem praktikovat  EFT i s klienty a provázela je tak na cestě k pochopení fungování jejich vnitřních emočních vzorců a jejich uvolnění.  Tato práce s klienty mě baví. Jejich úspěchy a uzdravování jejich psychiky mě naplňuje pocitem radosti a vděčnosti.

EFT není „zázračnou„ technikou, která snadno a bez práce vyřeší váš život. Ve skutečnosti je to v určitém smyslu duchovní cesta (stejně jako i další formy terapeutické práce), která je výzvou, ale zároveň i možností dosáhnout spokojené reality vašeho života. K proměně, transformaci, dochází postupně a stojí to vaši energii i čas.  Rozhodnutí vydat se na cestu vlastním sebepoznáním může otevřít dveře k jiné realitě našeho života.

Technika EFT je velmi účinným „urychlovačem“ a „pomocníkem“, kterého máte kdykoliv po ruce. Její naučení se a využití je snadné a tudíž i vhodné pro každého. Jsem ráda, když se o své zkušenosti mohu nyní podělit a nabídnout vám pomoc a vedení na vaší cestě, abyste svou proměnou mohli procházet hladce a úspěšně.