Co je EFT

Písmena EFT jsou zkratkou anglického názvu Emotional Freedom Techniques. Do češtiny lze název přeložit jako terapie emoční svobody.

Techniky EFT patří mezi techniky tzv. energetické psychologie. Energetická psychologie je nové pojetí psychologie, kdy se v rámci terapie či pochopení problému mění vnitřní "energie" člověka, jeho vnímání, jeho pocity, jeho postoje. Energetická psychologie připouští, že člověk má svoji vnitřní energii a že ji může změnit. Každý problém je v těle uchováván ve formě "energie". Změníme-li tuto energii, stává se problém minulostí.

Technika EFT je založená na poklepu určitých bodů, které se nacházejí na meridiánech, podle učení čínské medicíny. Tyto meridiány jsou toky energie a prostřednictvím těchto energetických toků komunikuje naše tělo s naším podvědomím, s našimi vzpomínkami. Abychom vyřešili své potíže, musíme změnit tuto jejich komunikaci. V terapii hledáme tedy to, co nám naše potíže „způsobuje“, co je spouští. Ať je to ve vědomé mysli, v paměti nebo v podvědomí. Hledáme naše negativní zážitky, zápisy, vzorce, programy, naše přesvědčení o určitých věcech v životě nebo o sobě samém, které se projevují opakováním nepříjemných životních situací, neúspěchy v lásce, v práci a ve vztazích obecně, aj. Během poklepávání na dané body dochází k odhalení souvislostí, vzpomínek a jejich uvolnění.
Terapeut EFT tedy nabízí techniky a metody, které mohou vést k nalezení příčiny a k jejímu odstranění z energetického systému těla. Klient je zde aktivní, sám se na léčení podílí. Není v moci terapeuta udělat tu práci za něj. Terapeut vede, provází a pomáhá klientovi nacházet to, co potřebuje ke svému vyléčení. Cílem terapie je dosáhnout u každého člověka tzv. emoční svobody, jinými slovy pocit klidu. Kdy se problém již nevrací, kdy jednání, myšlení a postoje jedince nejsou blokovány a negativně ovlivňovány jeho předchozími negativními zážitky a zkušenostmi. Může žít radostným a klidným životem. Jde o osvobození se od všech těch strachů, fóbií, hněvu, žalu, pocitů bezmoci, pocitů vyloučenosti či viny.

Terapie EFT je jedna z řady terapií, které vám mohou být na internetu či jinak nabídnuty. Je to jedna z cest k řešení potíží fyzického či psychického rázu. Není to cesta pro každého. Je to cesta pro toho, kdo je ochoten převzít zodpovědnost za svůj život, za své potíže a je rozhodnutý se skutečně vyléčit. Navíc se techniku EFT může každý naučit a sám se aktivně podílet na svém vyléčení a osobnostním růstu i doma. Zvládnutí techniky poklepů v rámci terapie EFT je jednoduché. EFT není žádná magická technika, je to forma psychoterapie. Klasická psychoterapie pracuje na mentální úrovni, s myslí, techniky EFT zapojují do léčení i tělesný systém. Výsledky tak přichází rychleji a jsou trvalé. EFT vám tedy může pomoci při léčbě různých potíží, může být pomocníkem a prostředkem osobního růstu, při cestě k novému vědomí sebe sama.

Matrix Reimprinting

Matrix Reimprinting je samostatná terapeutická technika, která využívá klasických postupů EFT. Tato technika je založena na kvantové fyzice. Umožňuje nám efektivně řešit naše minulá traumata a negativní vzpomínky ve velmi krátkém čase. Pracuje se vzpomínkami a obrazy, které si s sebou neseme a které nám stále tuto minulou událost připomínají a tak nás stále udržují v jejich negativních důsledcích, ve stresu a nemoci. Tato technika pomůže uvolnit všechny negativní přesvědčení, které se v dané situaci vytvořily a umožní tak dosáhnout zcela nových životních zkušeností, zlepšit zdraví a zvýšit kvalitu svého života.

Matrix Re-birth

Jedná se o speciální techniku, pomocí které se můžeme vrátit do momentu porodu ať už vlastního nebo porodu svých dětí a znovu vytvořit přirozené pouto mezi matkou a dítětem, uvolnit emoce, které se při porodu mohly vyskytnout a vytvořit si tak novou zkušenost z tohoto zážitku, což vede ke změně svého celkového systému přesvědčení.
Porod je velmi důležitým okamžikem pro rozvoj našich životních přesvědčení a vnímání světa. Zásah do přirozeného porodu, traumata, která zde mohla vzniknout v nás mohou po zbytek života zanechat pocit, že nikam nepatříme, pocit odloučení od světa, opuštění nebo izolace, pocity, že nejsme dost dobří nebo neoblíbení nebo neschopni dosáhnout svého životního cíle. Tato technika tak pomáhá řešit témata (ne)přijetí, opuštění, izolace, traumatické vzpomínky na porod apod.

Zpět na hlavní stranu mojeEFT.cz